Välkommen till ansökningsportalen

Välkommen till ansökningsportalen för Myndigheten för press, radio och tv. Här kan du ansöka om eller anmäla följande:

  • Driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524).
  • Utgivningsbevis – för första gången, förnya eller anmäla ändringar i ett befintligt bevis för databas.
  • Utvecklingsstöd - Ansökan enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar.
  • Databasanmälan – anmäla för första gången eller ändra i befintlig anmälan. Gäller massmedieföretag.

För att påbörja en ansökan/anmälan, tryck på ”Ny ansökan”. Du kan spara din ansökan/anmälan under tiden som du lägger in uppgifter. Den sparade ansökan/anmälan ligger under ”Mina ansökningar”.

I ansökningsportalen kan du inte lämna kompletterande uppgifter till en redan inskickad ansökan/anmälan. Kompletterande uppgifter skickas istället till registrator@mprt.se.

Om du behöver mer information kan du besöka vår webbplats www.mprt.se